Bestuur en Toezicht

Raad van Toezicht

Kraamzorg de Eilanden heeft een Raad van Toezicht (RvT). De RvT houdt toezicht op het beleid zoals dat binnen de organisatie wordt uitgerold en houdt toezicht op de gang van zaken binnen het bestuur. Hoe de RvT dat doet is vastgelegd in de toezichtvisie en toezichtkader.

Samenstelling Raad van Toezicht

  • Voorzitter dhr. drs. C. Verhoeven
  • Lid mw. M. Meiresonne

De Raad van Toezicht is bereikbaar via het e-mailadres rvt@kraamzorgdeeilanden.nl

Download Jaarverslag Raad van Toezicht 2022

Download Jaarverslag Raad van Toezicht 2021

Download Jaarverslag Raad van Toezicht 2020

Download Jaarverslag Raad van Toezicht 2019

Download WNT verantwoording 2018

Download toezichtvisie en toezichtkader RvT Kraamzorg de Eilanden

Raad van Bestuur

Terwijl de Raad van Toezicht (RvT) belast is met toezicht houden op het bestuur van de organisatie, is de Raad van Bestuur, ook wel directie genoemd, verantwoordelijk voor het uitrollen van het beleid en voor de dagelijkse gang van zaken binnen de organisatie. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Samenstelling Raad van Bestuur 

  • Mevrouw M. Baar – van Dinther

Correspondentieadres: secretariaat@kraamzorgdeeilanden.nl

Download Jaarverslag Directie 2019

Download Jaarverslag Directie 2020

Download Jaarverslag Directie 2021

Onze wereld draait om jou