Bestuur en Toezicht

Raad van Toezicht

Kraamzorg de Eilanden heeft een Raad van Toezicht (RvT). De RvT houdt toezicht op het beleid zoals dat binnen de organisatie wordt uitgerold en houdt toezicht op de gang van zaken binnen het bestuur. Hoe de RvT dat doet is vastgelegd in de toezichtvisie en toezichtkader.

Download toezichtvisie en toezichtkader RvT Kraamzorg de Eilanden

Raad van Bestuur

Terwijl de Raad van Toezicht (RvT) belast is met toezicht houden op het bestuur van de organisatie, is de Raad van Bestuur, ook wel directie genoemd, verantwoordelijk voor het uitrollen van het beleid en voor de dagelijkse gang van zaken binnen de organisatie. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Samenstelling Raad van Toezicht

  • Voorzitter mr. I.M. Braal
  • Vicevoorzitter mevr. W.A. Corbeth
  • Lid mevr. T.E. Smits-Hoekstra MSc
  • Lid dhr. drs. C. Verhoeven

De Raad van Toezicht is bereikbaar via het emailadres rvt@kraameiland.nl

De Raad van Bestuur bestaat uit

Mevrouw M. Baar – van Dinther
Correspondentieadres: secretariaat@kraameiland.nl