Leveringsvoorwaarden

Kraamzorg de Eilanden werkt volgens de leveringsvoorwaarden voor kraamzorg van Bo Geboortezorg.

Bekijk of download de algemene leveringsvoorwaarden van Bo Geboortezorg

Zorgstandaard Integrale Geboortezorg

Kraamzorg de Eilanden hanteert daarnaast de volgende aanvullende voorwaarden:

Werkomstandigheden

De arbeidsomstandigheden van de kraamverzorgenden zijn bij de wet vastgelegd. De kraamverzorgenden mag op grond van de Arbowet geen zorg verlenen aan een kraambed dat niet verhoogd is tot minimaal 80 cm. Ook heeft de kraamverzorgende recht op een rookvrije werkomgeving. Zorg verder voor veilige apparatuur, zoals snoeren, stekkers en elektrische apparaten. Let ook op veiligheid in je woning, zoals een goed gemonteerde trapleuning. Wanneer het nationaal hitteplan actief is, volgen de medewerkers van Kraamzorg de Eilanden de adviezen uit dit plan op. Uiteraard informeert de kraamverzorgende jullie hier dan over.

Autogebruik

Tijdens de kraamperiode maakt de kraamverzorgende geen gebruik van jouw of haar eigen auto.

Parkeren

In grootstedelijke gebieden is er vaak een parkeerprobleem. Wanneer dit probleem zich voordoet in jouw woonomgeving, verzoeken wij je een eventuele parkeerontheffing voor de kraamverzorgende te regelen. Wanneer de kraamverzorgende parkeerkosten moet maken, brengen wij de kosten bij jou in rekening.

Geldbeheer

Onze kraamverzorgende mag geen gebruik maken van jouw bankpas voor het doen van boodschappen. Zorg liever voor contant geld. Wanneer zij de boodschappen heeft gedaan, geeft zij u persoonlijk het eventuele wisselgeld retour en overlegt de (aankoop)bon.

Gebruik van sleutels

Je bent zelf verantwoordelijk voor het afgeven van de sleutels aan de kraamverzorgende voor bijvoorbeeld het doen van boodschappen. Zij neemt de sleutel nooit mee naar huis. Kraamzorg de Eilanden kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel verlies of diefstal.

Schade en aansprakelijkheid

Kraamzorg de Eilanden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade tenzij er sprake is van een schuld of grove nalatigheid. Je dient de schade direct te melden bij onze organisatie en je bewaart aankoopbonnen en het beschadigde materiaal i.v.m. een eventueel expertise-onderzoek.

Meldcode

Kraamzorg de Eilanden werkt volgens de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Privacy

Kraamzorg de Eilanden hanteert de privacyregels zoals omschreven in de Leveringsvoorwaarden voor de kraamzorg. Kraamverzorgenden handelen volgens privacyregels zoals omschreven in de Beroepscode voor verzorgenden en verpleegkundigen. De cliënt geeft toestemming voor gebruik van gegevens (anoniem) van de cliënt en de pasgeborene voor de wettelijk verplichte meting van zorginhoudelijke kwaliteitsindicatoren en voor het meten van cliëntervaringen in het kader van de interne kwaliteitscyclus en interne kwaliteitsverbetering voor controles door zorgverzekeraars.

Medicatiebeleid

Het is onze kraamverzorgenden niet toegestaan om (zelfzorg-)medicatie te adviseren of toe te dienen.

Informatieplicht aan cliënten over inzet van kraamverzorgenden in opleiding en toestemmingsplicht bij inzet stagiaires

Kraamzorg de Eilanden is een erkend leerbedrijf en leidt leerling-kraamverzorgenden op. Het is dus mogelijk dat een kraamverzorgende in opleiding jouw kraamperiode verzorgt. Zij wordt, afhankelijk van het opleidingsstadium, in meer of mindere mate begeleid door een gediplomeerd kraamverzorgende. Op deze wijze zorgen wij ervoor dat ook door kraamverzorgenden in opleiding kwaliteitskraamzorg wordt geboden. Ook het bijwonen van een aantal thuisbevallingen behoort tot het opleidingsprogramma. Het kan daarom voorkomen dat ook een kraamverzorgende in opleiding bij jouw bevalling aanwezig is.

Annuleringskosten

Bij een eenzijdige opzegging van de overeenkomst buiten de in artikel 20.2 van onze Algemene Leveringsvoorwaarden genoemde redenen, brengen wij bij annulering €105 in rekening. Een annulering dient schriftelijk te worden doorgegeven. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@kraamzorgdeeilanden.nl.

Beeldopname

Wij respecteren de privacy van onze cliënten en verwachten dat jij dit ook doet. Zonder toestemming van de medewerker(s) van Kraamzorg de Eilanden mogen daarom geen beeld- of geluidsopnamen gemaakt mogen worden.

Overeenkomst

Met je inschrijving (via de website of telefonisch) verzoek je Kraamzorg de Eilanden om zorg te leveren. Je ontvangt hiervan een bevestiging per e-mail, waarmee de zorgovereenkomst tot stand komt en je een betalingsverplichting met ons aan gaat. Je hebt tot 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst het recht om de overeenkomst kosteloos schriftelijk ongedaan te maken. Wij leveren zoveel mogelijk fysieke zorg. Daarnaast bieden wij digitale voorlichting d.m.v. Babybalance en zorg op afstand als aanvulling op de fysieke zorg.

Voorwaarden webinars Kraamzorg de Eilanden

Bekijk de voorwaarden voor de webinars van Kraamzorg de Eilanden.