Vacature lid Raad van Toezicht

Terug naar Werken bij

De organisatie

Kraamzorg de Eilanden (KdE) levert al meer dan 75 jaar betrouwbare kraamzorg. Cliënten kunnen bij KdE rekenen op de allerbeste zorg en begeleiding op een manier die bij de cliënt past. Onze gediplomeerde kraamverzorgenden hebben hart voor hun vak en doen er alles aan om cliënten de beste start te geven. Het adagium daarbij is: “onze wereld draait om jou”.

Onze kraamverzorgenden werken in de regio’s Delfland, Drechtsteden, Rotterdam, Voorne-Putten, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee. We kennen niet alleen de regio, maar werken ook intensief samen met de betrokken verloskundigen en ziekenhuizen. Kraamzorg de Eilanden spant zich ervoor in om samen goede en veilige geboortezorg te bieden.

Al meer dan 75 jaar staat goede kwaliteit bij Kraamzorg de Eilanden voorop. Kraamzorg de Eilanden beschikt over het HKZ- en borstvoedingscertificaat. En natuurlijk kunnen cliënten bij Kraamzorg de Eilanden op uitstekend opgeleide kraamverzorgenden. Zij zijn geregistreerd bij het Kenniscentrum Kraamzorg en volgen jaarlijks bijscholingen. Zo blijft KdE in staat om de cliënt  en haar gezin uitstekende professionele zorg en begeleiding te bieden. Kraamzorg de Eilanden kenmerkt zich door een slagvaardige organisatiestructuur met korte lijnen en directe contacten met de medewerkers.

De eenhoofdige Raad van Bestuur is integraal verantwoordelijk voor de strategie, kwaliteit van zorg,  bedrijfsvoering en resultaatontwikkeling van KdE. De bestuurder legt verantwoording af aan de (driehoofdige) Raad van Toezicht over visie/strategie, meerjarenbeleidsplan, veiligheid en kwaliteit van zorg, begroting en jaarplan en behaalde resultaten. De Raad van Toezicht vervult een actieve rol t.a.v. de strategie en de maatschappelijke functie van Kraamzorg de Eilanden.

De huidige bestuurder gaat einde van 2024 met pensioen en zal in het najaar worden opgevolgd.

Meer informatie, o.a. de jaarverslagen van RvB en RvT, is te vinden op de website: www.kraamzorgdeeilanden.nl

De vacatures

Door het terugtreden van 1 van de leden medio april 2024 en het bereiken van de maximale zittingstermijn van de voorzitter van de Raad van Toezicht in 2025 zijn er 2 vacatures in de Raad.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur van Kraamzorg de Eilanden en bewaakt dat de organisatie steeds handelt in het belang van de doelstellingen van de organisatie, relevante ontwikkelingen en maatschappelijke belangen. Dit gebeurt zonder uitdrukkelijke voorafgaande opdracht en onafhankelijk van bijkomstige belangen. De Governancecode Zorg is daarbij een belangrijk richtsnoer.

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad bestaan uit de volgende taken en zijn uitvoerig beschreven in de Statuten en het Reglement Raad van Toezicht:

 • toezicht houden op het bestuur en het besturen van de organisatie;
 • sparring partner zijn van het bestuur;
 • zorgdragen voor de interne regelgeving in de zin van good governance;
 • aanstellen van het bestuur en het optreden als bevoegd werkgever van het bestuur;
 • De Raad van Toezicht heeft zijn visie op het toezicht vastgelegd in de “toezichtvisie”, die op de website van KdE is te lezen.

De leden van de Raad van Toezicht waar wij naar zoeken voldoen aan het volgende profiel:

 • Het vermogen en de attitude om de bestuurder van KdE met raad en als klankbord ter zijde te staan. Gelet op de omvang van de organisatie en de RvT is een hands-on instelling gewenst.
 • Inzicht in bedrijfsvoering en begrijpt met name de dynamiek van een kleine organisatie.
 • Kennen een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Kan zich goed inleven in het werkveld van Kraamzorg de Eilanden en heeft een heldere visie op de zorg en specifiek de uitdagingen in de geboortezorg.
 • Is verbindend, zoekt samenwerking in- en extern en heeft gevoel voor humor.
 • Inzicht in regionale samenwerkingsverbanden in de zorg.
 • Staat midden in het maatschappelijk leven en beschikt over een relevant netwerk.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.

Kunnen innovatief meedenken over de zorg van morgen met het oog op een financieel gezond ondernemerschap.

De expertises: financiën en HR-juridisch

Specifiek zoeken wij naar de volgende expertises:

Financiën

 • Een financieel professional die fungeert als sparringpartner van controller en bestuurder
 • Kennis van en ervaring met de overige aspecten van de bedrijfsvoering in zorgorganisaties en kan de relatie met de financiën hierin leggen.
 • Is in staat met een ondernemingsgerichte blik de cijfers te beoordelen en hierover advies te geven.
 • Volgt veranderingen landelijk en regionaal op bijvoorbeeld op gebied van zorgcontractering en CAO en legt de relatie met het begrotingsproces.

HR-juridisch

 • Ruime kennis en ervaring op het terrein van HR en organisatieontwikkeling vanuit een strategisch perspectief.
 • Expertise op het gebied van goed werkgeverschap en actuele kennis van de arbeidsmarkt(problematiek) in de zorg.
 • Kennis van en ervaring met wetgeving en juridische vraagstukken

Vanuit de Raad van Toezicht zal in 2e helft van 2025 één van de leden de rol van voorzitter gaan vervullen.

Solliciteren

Sollicitaties, voorzien van CV en motivatiebrief, kunt u voor 31 juli 2024 richten aan de Raad van Toezicht, ter attentie van de heer drs. C. Verhoeven, via: rvt@kraamzorgdeeilanden.nl.

Voor de planning van de gesprekken zal rekening gehouden worden met de vakantieperiode. De bedoeling is de procedure voor eind september af te ronden.

Meer informatie over Kraamzorg de Eilanden

Indien u meer wilt weten over onze organisatie, kijk dan op de hierboven genoemde website van Kraamzorg de Eilanden. Voor nadere informatie over de inhoud van de functie en voor vragen over de procedure kunt u tijdens kantooruren  contact opnemen met de heer C. Verhoeven, voorzitter van de Raad van Toezicht (06 51193140), en bij de bestuurder mevrouw M.T. Baar-van Dinther (06 52017214).

Het hoofdkantoor van Kraamzorg de Eilanden is gevestigd:
Deltageul 19
3251 NG Stellendam
Telefoon: 0181 – 39 14 40 (op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur)