Inzet bij piekmomenten

Kraamzorg de Eilanden levert, ook in drukke periodes, zoveel mogelijk volledige zorg. Eén van die drukke periodes betreft de zomer. In deze periode worden er veel meer baby’s geboren, terwijl een groot gedeelte van onze kraamverzorgenden vakantie heeft.

Kraamverzorgenden zijn niet te vervangen door vakantiekrachten. Daarbij komt dat er, ook in de kraamzorg, sprake is van een grote krapte op de arbeidsmarkt. Toch vinden wij altijd een oplossing. Zo spreiden wij de vakanties zoveel mogelijk en maken wij een goede planning. Onze kraamverzorgenden zijn altijd bereid om extra te werken in periodes dat hun collega’s van hun vakantie genieten. En wij hebben goede afspraken met collega kraamzorgorganisaties om elkaar te hulp te schieten als dat nodig is.

Hierdoor kunnen wij onze cliënten, ook in drukke periodes, van goede en volledige zorg voorzien. Toch kán er een situatie ontstaan wanneer wij onze zorg iets moeten aanpassen. Van zo’n situatie kan sprake zijn wanneer wij, in een drukke periode, daar bovenop ook nog eens te maken krijgen met een grote piek geboorten. Er worden dan op hetzelfde moment heel veel baby’s geboren. Dan is het hard aanpoten voor kraamzorgorganisaties, verloskundigenpraktijken en ziekenhuizen. Daar komt nu ook nog bij dat we door Corona kraamverzorgenden met gezondheidsklachten niet inzetten tot ze getest zijn.

Wat kan zo’n piekperiode voor jou als aanstaande ouder(s) betekenen?

Wij doen ons uiterste best om de kraamzorguren te leveren, die we samen hebben afgesproken. Lukt dit niet, dan zoeken wij naar het hoogst haalbare. Daarbij houden we altijd rekening met de omstandigheden van de cliënt. Denk daarbij aan het leveren van zorg over 7 dagen i.p.v. 8 dagen. Soms delen wij de uren net wat anders in. Incidenteel maken wij gebruik van collega kraamzorgorganisaties waar wij goed mee samenwerken om ook bij piekbelasting alle zorg te kunnen garanderen. Alleen in uitzonderlijke hoge piekbelasting kan besloten worden tot het geven van moeder/kindzorg. Je krijgt dan minimaal 3 uur zorg per dag met de focus op de zorg voor moeder en kind. Dit vullen we eventueel aan met zorg op afstand met beeldbellen. Wij helpen je ook in de avond en nacht op weg. Wanneer het je eerste kindje betreft of er sprake is van een specifieke situatie komen wij voor minimaal 2 uur opstartzorg bij je thuis. Bij de tweede of volgende kindjes vindt er over het algemeen een telefonische opstart plaats.

Uiteraard stemmen we de kraamzorguren af op wat jij en je kindje nodig hebben. Als er meer zorg noodzakelijk is, dan zal er in overleg met je verloskundige extra uren zorg worden geïndiceerd.

Wij zullen er altijd voor zorgen dat jij en je baby zich veilig kunnen voelen en van goede zorg worden voorzien.

Heb je vragen? Neem gerust contact op met één van onze teamleiders door een e-mail te sturen naar info@kraameiland.nl of te bellen naar 0181 – 39 14 40.