Informatie coronavirus COVID-19

Terug naar nieuwsoverzicht
23 oktober 2020
Nieuws

Laatste update: 9/11/2021

Op deze pagina lees je wat de genomen maatregelen tegen het coronavirus betekenen voor onze zorg. Met o.a. veelgestelde vragen. Kraamzorg de Eilanden levert gewoon kraamzorg en assisteert bij bevallingen. De adviezen kunnen per dag worden bijgesteld. Houd deze pagina daarom goed in de gaten.

Richtlijnen

Kraamzorg de Eilanden staat nauw in contact met het RIVM, de GGD en brancheorganisatie Bo Geboortezorg. Wij volgen hun adviezen en richtlijnen op en nemen zelf maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Onze medewerkers brengen wij direct op de hoogte als richtlijnen veranderen of bijzondere maatregelen (landelijk of regionaal) getroffen worden.

Veelgestelde vragen

Het is een hele onzekere periode voor zwangeren en jonge ouders. We begrijpen dat je met veel vragen zit. Hieronder volgt meer informatie over de volgende onderwerpen:

Zwangerschap

Kan ik me inschrijven voor kraamzorg?
Jazeker, je kunt je inschrijven voor kraamzorg via onze website of door te bellen naar 0181 – 39 14 40.

Vindt de intake aan huis plaats?
De intakegesprekken vinden vanaf 1 oktober weer plaats aan huis. De consulente zal voor de geplande afspraak nog even contact opnemen met de vraag of je Corona-gerelateerde klachten hebt.

Gaan de borstvoedingsinformatiebijeenkomsten door?
Onze informatiebijeenkomst over borstvoeding vindt online plaats. Klik hier voor de agenda en aanmelden.

Bevalling

Om precies te weten wat er wel en niet mag, kun je het beste contact opnemen met je verloskundige. Kraamzorg de Eilanden assisteert je verloskundige gewoon bij bevallingen.

Vragen over de kraamweek

Krijg ik kraamzorg?
Ja, wij bieden gewoon kraamzorg bij jou thuis. Ook assisteren we je verloskundige bij bevallingen. In geval van een coronabesmetting bij jou of een van je gezinsleden leveren we kraamzorg in aangepaste vorm. Wij zetten geen kraamverzorgenden in met symptomen van het coronavirus. Hierdoor kan het zijn wij de beschikbare kraamverzorgenden zo goed mogelijk verdelen over alle kraamgezinnen.

Wat gebeurt er als ik in de avond of nacht thuis kom uit het ziekenhuis?
De kraamverzorgende komt bij jullie thuis als dat (medisch) noodzakelijk is. Anders verzorgen we de opstart telefonisch. Zo voorkomen we dat je een extra kraamverzorgende ziet, en voor onze medewerker een extra gezin.

Welke persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt?
De 1,5 meter maatregel geldt niet voor verzorgende en verplegende beroepen. Wel blijft de kraamverzorgende indien dit praktisch mogelijk en verantwoord is wat meer op afstand. Als de kraamverzorgende op minder dan 1,5 meter afstand van jou is, draagt zij een mondneusmasker en handschoenen. Buiten de 1,5 meter kan de kraamverzorgenden op (haar) verzoek ook een mondneusmaker dragen.

Is de kraamverzorgende gevaccineerd?
Medewerkers uit de kraamzorg worden op volgorde van geboortejaar gevaccineerd als zij dit willen. Kraamzorg de Eilanden adviseert haar medewerkers zich te laten vaccineren. De keuze daarvoor is aan de medewerker zelf. Als werkgever kun je dit niet verplichten. Wij registreren (en mogen dit ook niet) niet wie van onze medewerkers is gevaccineerd en doen daarover geen mededelingen.

(Mogelijke) besmetting met coronavirus

Hoe weet ik of jullie medewerker niet besmet is met het coronavirus?
Wij weten dat we een kwetsbare doelgroep verzorgen, pas bevallen moeders en net geboren kindjes, en daar nemen we geen enkel risico mee. Bij klachten laat een medewerker zich eerst testen en mag pas weer aan het werk als de testuitslag negatief is. Dit kan zorgen voor extra drukte. Wat kan betekenen dat wij de beschikbare kraamverzorgenden zo goed mogelijk verdelen over alle kraamgezinnen.

Wat gebeurt er als de kraamvrouw besmet is met COVID-19?
Als de kraamvrouw besmet is met het coronavirus, dan leveren wij aangepaste kraamzorg thuis. Wij doen dit in overleg met de GGD en dragen de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen. Wij leveren dan minimale zorg aan moeder en kind bij jullie thuis voor de controles en verzorgende handelingen, eventueel gecombineerd met zorg op afstand om jullie zo goed mogelijk op weg te helpen.

Ik of één van mijn gezinsleden hebben klachten die passen bij het coronavirus. Wat moet ik doen?
Op het moment dat je kraamzorg nodig hebt, dan zal onze medewerker van de Planning een aantal vragen stellen over jullie gezondheid. Afhankelijk van de klachten en symptomen, zullen er maatregelen worden genomen. Wij doen dit in overleg met de GGD. Denk bijvoorbeeld aan het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Wat als we tijdens de kraamweek corona-achtige klachten krijgen?
Bespreek direct met je verloskundige en de kraamverzorgende als je klachten krijgt. Is je kraamverzorgende er niet, neem dan telefonisch contact op met Kraamzorg de Eilanden. Dit kan 24 uur per dag. Bij corona-achtige klachten zal de kraamverzorgende extra persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.

Vragen over kraamvisite

Kan ik kraamvisite ontvangen?
Wij vragen je dringend om het bezoek zoveel mogelijk te beperken wanneer de kraamverzorgende bij jou aanwezig is. Wees er ook zeker van dat het kraambezoek geen klachten heeft, en dat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Overleg met de kraamverzorgende is hierbij gewenst.

Help besmetting te voorkomen

  • Was je handen regelmatig met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Hou 1,5 meter afstand van elkaar
  • Vermijd drukte
  • Blijf thuis bij klachten en laat je testen

Meer informatie

Kijk voor de meeste actuele informatie en veelgestelde vragen op de website van het RIVM https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 of de Rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.

Op de website van Pharos is eenvoudige informatie over het coronavirus en hygiëne maatregelen beschikbaar en in andere talen, zie: pharos.nl/coronavirus/

De adviezen kunnen per dag worden bijgesteld. We vragen jullie daarom om deze nieuwspagina op onze website en de overige sociale media kanalen goed in de gaten te houden.