Informatie coronavirus COVID-19

Terug naar nieuwsoverzicht
7 maart 2023
Algemeen

Laatste update: 21/03/2023

Op deze pagina lees je wat de genomen maatregelen tegen het coronavirus betekenen voor onze zorg.

Richtlijnen

Maatregelen m.b.t. test- en isolatieadvies komen te vervallen.

In februari 2023 heeft het RIVM geadviseerd om de geldende maatregelen met betrekking tot COVID-19 te laten vervallen. De Covid-19 maatregelen zijn nu dezelfde als de maatregelen voor de normale luchtweginfecties. Daarom komen ook de specifieke COVID-19 maatregelen voor zorgmedewerkers met betrekking op test- en isolatieadvies te vervallen.

Conclusie:

Onze kraamverzorgenden werken nog met een mondneusmasker type II indien er binnen het gezin of bij de kraamverzorgende sprake is van onderliggende gezondheidsproblematiek.

Kraamzorg de Eilanden staat nauw in contact met het RIVM, de GGD en brancheorganisatie Bo Geboortezorg. Wij volgen hun adviezen en richtlijnen op en nemen zelf maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Onze medewerkers brengen wij direct op de hoogte als richtlijnen veranderen of bijzondere maatregelen (landelijk of regionaal) getroffen worden.

Meer informatie

Kijk voor de meeste actuele informatie en veelgestelde vragen op de website van het RIVM https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 of de Rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.