Informatie coronavirus COVID-19

Terug naar nieuwsoverzicht
23 oktober 2020
Nieuws

Laatste update: 23/10/2020

Op deze pagina lees je wat de genomen maatregelen tegen het coronavirus betekenen voor onze zorg. Met o.a. veelgestelde vragen. Kraamzorg de Eilanden levert gewoon kraamzorg en assisteert bij bevallingen. De adviezen kunnen per dag worden bijgesteld. Houd deze pagina daarom goed in de gaten.

For information in English, check: COVID-19 information.

Richtlijnen

Op dit moment is het risiconiveau in onze regio ‘zeer ernstig’ (zie: Coronadashboard Rijksoverheid). Kraamzorg de Eilanden staat nauw in contact met het RIVM, de GGD en brancheorganisatie Bo Geboortezorg. Wij volgen hun adviezen en richtlijnen op en nemen zelf maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Onze medewerkers brengen wij direct op de hoogte als richtlijnen veranderen of bijzondere maatregelen (landelijk of regionaal) getroffen worden.

Veelgestelde vragen

Het is een hele onzekere periode voor zwangeren en jonge ouders. We begrijpen dat je met veel vragen zit. Hieronder volgt meer informatie over de volgende onderwerpen:

Zwangerschap

Kan ik me inschrijven voor kraamzorg?
Jazeker, je kunt je inschrijven voor kraamzorg via onze website of door te bellen naar 0181 – 39 14 40.

Vindt de intake aan huis plaats?
De intakegesprekken thuis worden, zolang het risiconiveau in de regio ‘zeer ernstig’ is, omgezet in gesprekken via beeldbellen.

Gaan de borstvoedingsinformatiebijeenkomsten door?
Onze informatiebijeenkomst over borstvoeding vindt online plaats. Klik hier voor de agenda en aanmelden.

Bevalling

Mag ik nog wel thuis bevallen als ik besmet ben met het coronavirus?
Om precies te weten wat er wel en niet mag, kun je het beste contact opnemen met je verloskundige. In iedere regio gelden namelijk andere afspraken. Kraamzorg de Eilanden assisteert je verloskundige nog gewoon bij bevallingen.

Kraamweek

Krijg ik kraamzorg?
Ja, wij bieden gewoon kraamzorg bij jou thuis. Ook assisteren we je verloskundige bij bevallingen. In geval van een coronabesmetting bij jou of een van je gezinsleden leveren we kraamzorg in aangepaste vorm. Wij zetten geen kraamverzorgenden in met symptomen van het coronavirus. Hierdoor kan het zijn wij de beschikbare kraamverzorgenden zo goed mogelijk verdelen over alle kraamgezinnen.

Kan ik kraamvisite ontvangen?
Wij volgen het advies van de brancheorganisatie Bo Geboortezorg. In onze regio is op dit moment sprake van het risiconiveau ‘zeer ernstig’. In de kraamweek mag er zolang het risico op het hoogste niveau is geen bezoek ontvangen worden, ook als de kraamverzorgende er niet is. Wij begrijpen dat dit anders is dan je had verwacht. Toch is het belangrijk om deze maatregel te volgen om zowel jou, je pasgeboren baby als de kraamverzorgende te beschermen tegen besmetting.

Wat gebeurt er als ik in de avond of nacht thuis kom uit het ziekenhuis?
De kraamverzorgende komt gewoon bij jullie thuis als dat (medisch) noodzakelijk is. Anders verzorgen we de opstart telefonisch. Zo voorkomen we dat je een extra kraamverzorgende ziet, en voor onze medewerker een extra gezin.

Hoe gaan jullie om met de richtlijn om 1,5 meter afstand te bewaren?
Deze regel van het RIVM geldt niet voor kraamverzorgenden. De noodzakelijke handelingen zullen onze kraamverzorgenden gewoon blijven verrichten. Zij doen dit volgens de richtlijnen van hygiënisch werken. Wel zal ze indien dit praktisch mogelijk en verantwoord is wat meer op afstand blijven. Ook willen we vragen of de gezinsleden 1,5 meter afstand willen bewaren.

Draagt de kraamverzorgende nu speciale beschermende kleding?
Onze kraamverzorgende draagt vanzelfsprekend haar uniform. Deze wordt dagelijks op 60 graden gewassen. Als  de kraamverzorgende op minder dan 1,5 meter afstand van jou is draagt zij een mondneusmasker en handschoenen. Zij zal jou als kraamvrouw vragen om hetzelfde te doen in het belang van je eigen gezondheid en die van je baby. Indien er sprake is van een cliënt met COVID, dan wordt beschermende kleding, zoals een mondkapje, wegwerpschort en spatbril gedragen als wij zorg leveren.

(Mogelijke) besmetting met coronavirus

Hoe weet ik of jullie medewerker niet besmet is met het coronavirus?
Wij weten dat we een kwetsbare doelgroep verzorgen, pas bevallen moeders en net geboren kindjes, en daar nemen we geen enkel risico mee. Bij twijfel gaat een kraamverzorgende niet aan het werk.

Wat gebeurt er als de kraamvrouw besmet is met COVID-19?
Als de kraamvrouw besmet is met het coronavirus, dan leveren wij aangepaste kraamzorg thuis. Wij doen dit in overleg met de GGD en met de benodigde beschermende materialen. Wij leveren dan minimale zorg aan moeder en kind bij jullie thuis, eventueel gecombineerd met zorg op afstand om jullie zo goed mogelijk op weg te helpen.

Ik of één van mijn gezinsleden hebben klachten die passen bij het coronavirus. Wat moet ik doen?
Op het moment dat je kraamzorg nodig hebt, dan zal onze medewerker van de Planning een aantal vragen stellen over jullie gezondheid. Afhankelijk van de klachten en symptomen, zullen er maatregelen worden genomen. Wij doen dit in overleg met de GGD. Denk bijvoorbeeld aan het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Wat als we tijdens de kraamweek corona-achtige klachten krijgen?
De meeste voorkomende klachten zijn: verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping). Bespreek direct met je verloskundige en de kraamverzorgende als je klachten krijgt. Is je kraamverzorgende er niet, neem dan telefonisch contact op met Kraamzorg de Eilanden. Dit kan 24 uur per dag. Bij corona-achtige klachten zal de kraamverzorgende extra persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.

Mag ik nog wel borstvoeding geven?
Je kunt borstvoeding geven als je (vermoedelijk) besmet bent met COVID-19. Neem de hygiënemaatregelen in acht (hoest en nies in de elleboog, handen wassen voor het aanraken van de baby of borsten, eigen borstkolf te gebruiken of fles en de borstkolf goed schoon te maken na gebruik), en draag een mondkapje zolang je besmettelijk bent. Eventueel kun je (gekolfde) voeding door een gezond persoon laten geven. Klik hier voor meer informatie over zwangerschap en COVID-19 op de website van het RIVM.

Help besmetting te voorkomen

  • Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte.
  • Houd altijd 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van anderen.
  • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.
  • Heb je koorts en/of ben je benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als je 24 uur lang geen klachten heeft, mag je weer naar buiten.
  • Werk zoveel mogelijk thuis.
  • En natuurlijk vaak handen wassen (tenminste 20 seconden) met water en zeep, schud geen handen, hoesten en niezen aan de binnenkant van je elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken en meteen weggooien.

Meer informatie

Kijk voor de meeste actuele informatie en veelgestelde vragen op de website van het RIVM https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 of de Rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.

Op de website van Pharos is eenvoudige informatie over het coronavirus en hygiëne maatregelen beschikbaar en in andere talen, zie: pharos.nl/coronavirus/

De adviezen kunnen per dag worden bijgesteld. We vragen jullie daarom om deze nieuwspagina op onze website en de overige sociale media kanalen goed in de gaten te houden.