Informatie coronavirus COVID-19

Terug naar nieuwsoverzicht
23 oktober 2020
Nieuws

Laatste update: 04/03/2021

Op deze pagina lees je wat de genomen maatregelen tegen het coronavirus betekenen voor onze zorg. Met o.a. veelgestelde vragen. Kraamzorg de Eilanden levert gewoon kraamzorg en assisteert bij bevallingen. De adviezen kunnen per dag worden bijgesteld. Houd deze pagina daarom goed in de gaten.

Richtlijnen

Op dit moment is het risiconiveau in onze regio ‘zeer ernstig’ (zie: Coronadashboard Rijksoverheid). Kraamzorg de Eilanden staat nauw in contact met het RIVM, de GGD en brancheorganisatie Bo Geboortezorg. Wij volgen hun adviezen en richtlijnen op en nemen zelf maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Onze medewerkers brengen wij direct op de hoogte als richtlijnen veranderen of bijzondere maatregelen (landelijk of regionaal) getroffen worden.

Veelgestelde vragen

Het is een hele onzekere periode voor zwangeren en jonge ouders. We begrijpen dat je met veel vragen zit. Hieronder volgt meer informatie over de volgende onderwerpen:

Zwangerschap

Kan ik me inschrijven voor kraamzorg?
Jazeker, je kunt je inschrijven voor kraamzorg via onze website of door te bellen naar 0181 – 39 14 40.

Vindt de intake aan huis plaats?
De intakegesprekken thuis worden, zolang het risiconiveau in de regio ‘zeer ernstig’ is, omgezet in gesprekken via beeldbellen.

Gaan de borstvoedingsinformatiebijeenkomsten door?
Onze informatiebijeenkomst over borstvoeding vindt online plaats. Klik hier voor de agenda en aanmelden.

Bevalling

Om precies te weten wat er wel en niet mag, kun je het beste contact opnemen met je verloskundige. In iedere regio gelden namelijk andere afspraken. Kraamzorg de Eilanden assisteert je verloskundige nog gewoon bij bevallingen. Zorg ervoor dat je alvast een ingevulde ‘eigen verklaring avondklok‘ in je tas stopt samen met je ID-bewijs mocht je gaan bevallen en naar het ziekenhuis moeten.

Kraamweek

Krijg ik kraamzorg?
Ja, wij bieden gewoon kraamzorg bij jou thuis. Ook assisteren we je verloskundige bij bevallingen. In geval van een coronabesmetting bij jou of een van je gezinsleden leveren we kraamzorg in aangepaste vorm. Wij zetten geen kraamverzorgenden in met symptomen van het coronavirus. Hierdoor kan het zijn wij de beschikbare kraamverzorgenden zo goed mogelijk verdelen over alle kraamgezinnen.

Kan ik kraamvisite ontvangen?
In onze regio is op dit moment sprake van het risiconiveau ‘zeer ernstig’. Ter bescherming van het kraamgezin, de kraamverzorgende en de continuïteit van de zorg kan er daarom geen kraambezoek ontvangen worden als de kraamverzorgende in huis is.

Ook buiten de werktijden van de kraamverzorgende is het dringende advies om geen kraamvisite te ontvangen. Mocht je wel bezoek ontvangen, houd je dan aan de volgende regels:

 • Kraambezoek houdt altijd 1,5 meter afstand
 • Ontvang niet meer dan 1 persoon (ouder dan 13 jaar) per dag volgens de richtlijnen van de overheid
 • Kraambezoek heeft geen klachten
 • Bezoek volgt de hygiëneregels
 • Houd rekening met kraamverzorgenden uit kwetsbare groepen

Wat gebeurt er als ik in de avond of nacht thuis kom uit het ziekenhuis?
De kraamverzorgende komt gewoon bij jullie thuis als dat (medisch) noodzakelijk is. Anders verzorgen we de opstart telefonisch. Zo voorkomen we dat je een extra kraamverzorgende ziet, en voor onze medewerker een extra gezin.

Welke persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt?
De kraamverzorgende blijft indien dit praktisch mogelijk en verantwoord is wat meer op afstand. Zij blijft noodzakelijke handelingen gewoon verrichten volgens de richtlijnen van hygiënisch werken. Zo draagt zij bij alle verzorgende handelingen handschoenen. Als de kraamverzorgende op minder dan 1,5 meter afstand van jou is, draagt zij een mondneusmasker, handschoenen, bril en een schort. Ook vragen we jou en je gezinsleden vanaf 13 jaar en ouder een mondkapje te dragen als de 1,5 meter niet kan worden aangehouden. Indien er sprake is van (klachten die passen bij) corona, dan wordt beschermende kleding, zoals een mondkapje, wegwerpschort, handschoenen en bril gedragen als wij zorg leveren.

(Mogelijke) besmetting met coronavirus

Hoe weet ik of jullie medewerker niet besmet is met het coronavirus?
Wij weten dat we een kwetsbare doelgroep verzorgen, pas bevallen moeders en net geboren kindjes, en daar nemen we geen enkel risico mee. Bij twijfel gaat een kraamverzorgende niet aan het werk.

Wat gebeurt er als de kraamvrouw besmet is met COVID-19?
Als de kraamvrouw besmet is met het coronavirus, dan leveren wij aangepaste kraamzorg thuis. Wij doen dit in overleg met de GGD en met de benodigde beschermende materialen. Wij leveren dan minimale zorg aan moeder en kind bij jullie thuis, eventueel gecombineerd met zorg op afstand om jullie zo goed mogelijk op weg te helpen.

Ik of één van mijn gezinsleden hebben klachten die passen bij het coronavirus. Wat moet ik doen?
Op het moment dat je kraamzorg nodig hebt, dan zal onze medewerker van de Planning een aantal vragen stellen over jullie gezondheid. Afhankelijk van de klachten en symptomen, zullen er maatregelen worden genomen. Wij doen dit in overleg met de GGD. Denk bijvoorbeeld aan het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Wat als we tijdens de kraamweek corona-achtige klachten krijgen?
De meeste voorkomende klachten zijn: verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping). Bespreek direct met je verloskundige en de kraamverzorgende als je klachten krijgt. Is je kraamverzorgende er niet, neem dan telefonisch contact op met Kraamzorg de Eilanden. Dit kan 24 uur per dag. Bij corona-achtige klachten zal de kraamverzorgende extra persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.

Mag ik nog wel borstvoeding geven?
Je kunt borstvoeding geven als je (vermoedelijk) besmet bent met COVID-19. Neem de hygiënemaatregelen in acht (hoest en nies in de elleboog, handen wassen voor het aanraken van de baby of borsten, eigen borstkolf te gebruiken of fles en de borstkolf goed schoon te maken na gebruik), en draag een mondkapje zolang je besmettelijk bent. Eventueel kun je (gekolfde) voeding door een gezond persoon laten geven. Klik hier voor meer informatie over zwangerschap en COVID-19 op de website van het RIVM.

Help besmetting te voorkomen

 • Was je handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Hou 1,5 meter afstand van elkaar
 • Vermijd drukte
 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen

Meer informatie

Kijk voor de meeste actuele informatie en veelgestelde vragen op de website van het RIVM https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 of de Rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.

Op de website van Pharos is eenvoudige informatie over het coronavirus en hygiëne maatregelen beschikbaar en in andere talen, zie: pharos.nl/coronavirus/

De adviezen kunnen per dag worden bijgesteld. We vragen jullie daarom om deze nieuwspagina op onze website en de overige sociale media kanalen goed in de gaten te houden.