Informatie coronavirus COVID-19

Terug naar nieuwsoverzicht
23 oktober 2020
Nieuws

Laatste update: 02/11/2022

Op deze pagina lees je wat de genomen maatregelen tegen het coronavirus betekenen voor onze zorg. Met o.a. veelgestelde vragen. Kraamzorg de Eilanden levert gewoon kraamzorg en assisteert bij bevallingen. De adviezen kunnen per dag worden bijgesteld. Houd deze pagina daarom goed in de gaten.

Richtlijnen

Kraamzorg de Eilanden staat nauw in contact met het RIVM, de GGD en brancheorganisatie Bo Geboortezorg. Wij volgen hun adviezen en richtlijnen op en nemen zelf maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Onze medewerkers brengen wij direct op de hoogte als richtlijnen veranderen of bijzondere maatregelen (landelijk of regionaal) getroffen worden. Ondanks de aangekondigde versoepelingen, hanteert Kraamzorg de Eilanden het advies dat de Taskforce Covid-19 van de brancheorganisatie heeft uitgegeven per 2 november 2022.

Veelgestelde vragen

Het is een hele onzekere periode voor zwangeren en jonge ouders. We begrijpen dat je met veel vragen zit. Hieronder volgt meer informatie over de volgende onderwerpen:

Zwangerschap

Kan ik me inschrijven voor kraamzorg?
Jazeker, je kunt je inschrijven voor kraamzorg via onze website of door te bellen naar 0181 – 39 14 40.

Vindt de intake aan huis plaats?
De intakegesprekken vinden weer aan huis plaats. De consulente zal zoveel mogelijk 1,5 meter afstand houden en een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II dragen bij kwetsbare cliënten of als een cliënt aangeeft dat ze dit op prijs stelt.

Gaan de borstvoedingsinformatiebijeenkomsten door?
Onze informatiebijeenkomst over borstvoeding vindt online plaats. Klik hier voor de agenda en aanmelden.

Bevalling

Om precies te weten wat er wel en niet mag, kun je het beste contact opnemen met je verloskundige. Kraamzorg de Eilanden assisteert je verloskundige gewoon bij bevallingen.

Vragen over de kraamweek

Krijg ik kraamzorg?
Ja, wij bieden gewoon kraamzorg bij jou thuis. Ook assisteren we je verloskundige bij bevallingen. In geval van een coronabesmetting bij jou of een van je gezinsleden leveren we kraamzorg in aangepaste vorm. Wij zetten geen kraamverzorgenden in met symptomen van het coronavirus. Hierdoor kan het zijn dat wij de beschikbare kraamverzorgenden zo goed mogelijk verdelen over alle kraamgezinnen.

Wat gebeurt er als ik in de avond of nacht thuis kom uit het ziekenhuis?
De kraamverzorgende komt bij jullie thuis als dat (medisch) noodzakelijk is.

Welke persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt?
Zorgmedewerkers wordt geadviseerd om tijdens het werk bij zorgcontacten <1,5 meter afstand preventief een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II te dragen bij kwetsbare cliënten. Dit beleid geldt ook voor de kraamzorg.

Indien zorgmedewerkers aangeven een mondneusmasker te willen dragen bij cliënten die niet onder de classificering ‘kwetsbare cliënten’ van het RIVM vallen, dan moeten zij daartoe de gelegenheid krijgen. Dit geldt ook voor het aanhouden van de 1,5 meter als een veilige afstand in situaties waar dat mogelijk is.

Is de kraamverzorgende gevaccineerd?
Kraamzorg de Eilanden adviseert haar medewerkers zich te laten vaccineren. De keuze daarvoor is aan de medewerker zelf. Als werkgever kun je dit niet verplichten. Wij registreren (en mogen dit ook niet) niet wie van onze medewerkers is gevaccineerd en doen daarover geen mededelingen.

(Mogelijke) besmetting met coronavirus

Hoe weet ik of jullie medewerker niet besmet is met het coronavirus?
Wij weten dat we een kwetsbare doelgroep verzorgen, pas bevallen moeders en net geboren kindjes, en daar nemen we geen enkel risico mee. Bij klachten laat een medewerker zich eerst testen en mag pas weer aan het werk als de testuitslag negatief is. Dit kan zorgen voor extra drukte. Wat kan betekenen dat wij de beschikbare kraamverzorgenden zo goed mogelijk verdelen over alle kraamgezinnen.

Wat gebeurt er als de kraamvrouw besmet is met COVID-19?
Als de kraamvrouw besmet is met het coronavirus, dan leveren wij aangepaste kraamzorg thuis. Wij doen dit in overleg met de GGD en dragen de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen. Wij leveren dan minimale zorg aan moeder en kind bij jullie thuis voor de controles en verzorgende handelingen, eventueel gecombineerd met zorg op afstand om jullie zo goed mogelijk op weg te helpen.

Ik of één van mijn gezinsleden hebben klachten die passen bij het coronavirus. Wat moet ik doen?
Op het moment dat je kraamzorg nodig hebt, dan zal onze medewerker van de Planning een aantal vragen stellen over jullie gezondheid. Afhankelijk van de klachten en symptomen, zullen er maatregelen worden genomen. Wij doen dit in overleg met de GGD. Denk bijvoorbeeld aan het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen voor zowel jou, je gezin en de kraamverzorgende.

Wat als we tijdens de kraamweek corona-achtige klachten krijgen?
Bespreek direct met je verloskundige en de kraamverzorgende als je klachten krijgt. Is je kraamverzorgende er niet, neem dan telefonisch contact op met Kraamzorg de Eilanden. Dit kan 24 uur per dag. Bij corona-achtige klachten zal de kraamverzorgende extra persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.

Vragen over kraamvisite

Kan ik kraamvisite ontvangen?
Je kunt gewoon kraamvisite ontvangen. Vraag van te voren wel even aan je bezoek of ze onderstaande coronamaatregelen in acht willen nemen, omdat zowel jij als je kindje kwetsbaar zijn in de kraamweek. De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat deze maatregelen ook effectief zijn om griep te voorkomen.

Help besmetting te voorkomen:

  • Was je handen regelmatig met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Hou 1,5 meter afstand van elkaar
  • Vermijd drukte
  • Blijf thuis bij klachten en laat je testen

Meer informatie

Kijk voor de meeste actuele informatie en veelgestelde vragen op de website van het RIVM https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 of de Rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.

Op de website van Pharos is eenvoudige informatie over het coronavirus en hygiëne maatregelen beschikbaar en in andere talen, zie: pharos.nl/coronavirus/

Wil je meer informatie rondom vaccineren? Je kunt het webinar Coronavaccinatie bij Kinderwens & Zwangerschap via de website Geboortezorg Zuid aan Zee terugkijken via deze link.

De adviezen op deze pagina kunnen per dag worden bijgesteld. We vragen jullie daarom om deze nieuwspagina op onze website en de overige sociale media kanalen goed in de gaten te houden.